craig skibiski

Prescott City officer: J.J. Fisher, Surveyor

craig skibiski
The News of Prescott: Appointment of Prescott city surveyor, J.J. Fisher